Ingenieursbureau Butenaers - Gespecialiseerd in EPC en EPB
 EPC
 Algemeen
 Tarieven
 Werkwijze
 EPB
 Algemeen
 Tarieven
 Werkwijze
Contact

Wat is EPB?

Sinds 1 januari 2006 moeten nieuwbouw- en verbouwde woningen waarvoor een bouwaanvraag ingediend wordt, voldoen aan de Energieprestatieregelgeving (EPB). Er wordt verwacht dat deze een bepaald niveau van thermische isolatie, ventilatie en energieprestatie halen.


Voordelen van de EPB

 • Lagere energiefactuur
  Door het investeren in de energiebesparende maatregelen, zal de energiefactuur logischerwijs ook lager komen te liggen. Het is sowieso aan te raden om eerst te investeren in het energiezuinig maken van de woning omdat die werkzaamheden later zeer moeilijk of vrijwel onmogelijk nog uitgevoerd kunnen worden. Berekeningen tonen aan dat deze investeringen na 5 jaar zijn terugverdiend.
 • Gezonde woning
  Gezonde lucht is onlosmakelijk verbonden met een goede gezondheid. Om een gezonde woning te krijgen, moet er voldoende verse lucht binnen gebracht worden en moet vervuilde lucht afgevoerd te worden. In onze almaar beter geÔsoleerde en luchtdichtere woningen Ė minder kieren en spleten - is dat niet meer vanzelfsprekend. Daarom dat een gecontroleerde ventilatie hoe langer hoe meer een must wordt. De ventilatie garandeert een goede binnenluchtkwaliteit en beperkt het risico op condensatie- schimmelvorming
 • Hogere verkoop- of verhuurwaarde
  De certificatieverplichting voor de nieuwe gebouwen maakt het mogelijk om hun energieprestaties duidelijk in te schatten. Je kan het vergelijken met het energielabel voor elektrische huishoudapparaten of wagens. Je kan dus het energieverbruik tussen nieuwe woongelegenheden onderling gaan vergelijken.
 • Beter voor het milieu
  Wie energiezuinig bouwt of verbouwt draagt bij tot een beter leefmilieu door minder energie te verbruiken.


Wanneer valt u onder de EPB?

Wanneer u een bouwaanvraag indiend moet deze voldoen aan de EPB-wetgeving

Hoe creŽer je nu een energiezuinige en gezonde woning?

 • Bouw zo compact mogelijk en hou rekening met de oriŽntatie
 • Voldoende thermische isolatie voorzien
 • Luchtdichtheid van de woning verbeteren
 • Plaatsen van een verwarmingsinstallatie met een hoog rendement
 • Zoveel mogelijk zonnewarmte gebruiken, maar opletten voor oververhitting

© Webmaster