Ingenieursbureau Butenaers - Gespecialiseerd in EPC en EPB
 EPC
 Algemeen
 Tarieven
 Werkwijze
 EPB
 Algemeen
 Tarieven
 Werkwijze
Contact

Wat is het energieprestatiecertificaat? (EPC)

Het energieprestatiecertificaat is een verplicht document dat mogelijke kopers of huurders informeert over de energiezuinigheid van een woning. Op basis van het EPC kan u de energiezuinigheid van woningen vergelijken. Het EPC legt geen eisen op aan het gebouw, maar heeft een louter informerende taak.


Wat staat er in een energieprestatiecertificaat?

Het EPC bevat:

  • een kengetal (of energiescore), dat de energiezuinigheid van het gebouw weergeeft. Het kengetal is uitgedrukt in Kwh/mē en drukt uit wat het jaarverbruik is ten opzichte van de bruikbare vloeroppervlakte van de woning. Het kengetal wordt op een kleurenbalk (van groen naar rood) geplaatst.
  • energiebesparende adviezen die de koper of huurder informeren over mogelijke energiebesparende investeringen.
  • een aantal administratieve gegevens, zoals gegevens van de energiedeskundige, informatie over premies, ...
U kan hier een voorbeeld van een EPC vinden.


Hoe lang is het energieprestatiecertificaat geldig?

Het EPC is 10 jaar geldig.

  • Als het gebouw opnieuw verhuurd of verkocht wordt en het EPC is nog geldig, dan moet u geen nieuw EPC laten opmaken.
  • Als u in de woning intussen maatregelen heeft doorgevoerd waardoor het gebouw energiezuiniger is geworden, dan kan u er baat bij hebben om een nieuw EPC te laten opmaken. Het nieuwe EPC zal dan een betere score geven.
© Webmaster